Sign In

 

Oy RAVERA Ab bygger och reparerar elnät, väg- och
gatubelysningsnät samt andra kabelnät. Entreprenaden kan omfatta
planering, byggnad, leverans av material och nödvändiga
grävarbeten.

 

VASA

Besöksadress:Cirkelvägen 1-3
Postadress:PL 324, 65101 Vasa
Tel:(06) 324 5150
Faxnr:(06) 324 5339
E-post:fornamn.efternamn(at)ravera.fi

 

FÖRETAGET

Oy RAVERA Ab grundades 2006 och har specialiserat sig på byggande, underhåll och 
drift av eldistributionsnät och vägbelysning. Våra verksamhetspunkter finns i Vasa,
Kristinestad och Kurikka. Företaget har för närvarande 60 anställda. RAVERA är en del av
koncernen Vasa Elektriska.


NÄTBYGGNAD

 • 20 kV och 0,4 kV kabel-och lutflinjenät
 • Telefon och antennnät
 • Saneringar
 • Reparationsarbeten

NÄTBYGGNAD

20 och 0,4 KV kabel- och luftledningsnät

 • Nya bostadsområden
 • Skärgårdsprojekt
 • Konsumentanslutningar

Saneringar bl.a.

 • Stolp- och parktransformatorstationer
 • Byte och förstärkning av ledningar


Reparationsarbeten bl.a.

 • Stormskador
 • Utbyte och riktning av stolpar
   


Övriga till branschen hörande arbeten

PÅGÅENDE PROJEKT

Singsby-Karperö

Merikart

Kontaktbegäran

*Namn:

*Fastighetsbeteckning:

Postanstalt:

*Telefonnummer:

*E-postadress:

Meddelande: 

Med denna blankett kan du ge feedback direkt till Ravera Ab:s verkställande

direktör Aimo Latvala. Om du vill att vi tar kontakt med dig,

uppge ditt namn och ditt telefonnummer eller din e-postadress.

Meddelande

Namn:

Telefonnummer:

E-postadress: