Sähköverkossa olevien vikojen määritys kuuluu isona osana päivittäiseen työhömme. Korjaamiamme yleisimpiä vikoja ovat maakaapeli- ja ylikuormitusviat sekä myrskyjen ja sähköjohdoille kaatuneiden puiden aiheuttamat viat. Suoritamme vianmääritystä myös sähköasemilla ja tuulivoimapuistoissa.

Tarkastus- ja huoltopalveluihimme kuuluvat:

  • sähköverkon kuntotarkastukset
  • sähkönjakeluverkkojen ja kytkinlaitteiden huolto- ja kunnossapitotyöt
  • sähköasemien huoltotyöt
  • häiriötilanteiden hallintaa koskevat sopimukset ja häiriötilanteiden hallinta
  • puunkaatoapu

Sähkönjakeluverkon tarkastustöiden ja viankorjauksen lisäksi tarjoamme myös maakaapeliverkon vianmääritystä, releiden testausta ja lämpökuvausta.

DSC 3397

Maakaapeliverkon vianmääritys

Vian löytäminen maanalaisesta kaapelista on haastavaa työtä, joka vaatii erikoislaitteita sekä vikojen ja kaapeliverkkojen tuntemusta.

Käytämme maakaapelivikojen mittaamiseen monenlaisia mittauslaitteita. Oikeanlaisten laitteiden lisäksi tarvitaan myös kykyä lukea mittauslaitteiden lukemia oikein.

Kaapelin sijainnista riippumatta vianmääritys on haastavaa ja aikaa vievää työtä. Vianmääritys on silti kannattavaa, sillä se on usein edullisempaa kuin uuden kaapelin asentaminen. Mitä vaikeampi sijainti ja mitä pidempi kaapeli on, sitä suurempi hyöty vianmäärityksestä saadaan.

Toisinaan kaapeli kannattaa kuitenkin vaihtaa kokonaan uuteen, esimerkiksi jos nykyinen kaapeli on hyvin vanha. Kaapelin uusiminen voi tulla edullisemmaksi myös silloin, jos se on rikkoutunut monista kohdista salamaniskun takia.

Suoritamme myös kaapelinäyttöjä ja maakaapeleiden mittausta.

IMG 6503

Releiden testaus

Ravera tarjoaa suojareleiden testausta ja uudelleenohjelmointia mm. sähköasemilla, muuntaja-asemilla, tuulivoimapuistoissa ja teollisuudessa.

Releiden testaus tehdään aina ennen järjestelmän käyttöönottoa. Suojareleiden käyttöönottotestillä varmistetaan, että esiohjelmoidut arvot ja asetukset toimivat asianmukaisesti. Releitä on testattava säännöllisesti ja testaustiheydestä päättää yleensä järjestelmän omistaja.

IMG 5830

Lämpökuvaus

Sähköverkon komponenteilla on tietty elinikä. Ajan myötä komponenttien kontaktipinta heikkenee, mikä voi johtaa niiden kuumenemiseen ja hajoamiseen. Lämpökuvaus on ennaltaehkäisevä toimenpide, jolla mitataan komponenttien, liitäntöjen ja kontaktipintojen lämpötilaa. Kuvauksen avulla ongelmat voidaan havaita varhaisessa vaiheessa ja korjata ne ajoissa.