Tarjoamme maakaapeliverkkojen suunnittelua, asennusta ja vianmääritystä yrityksille, kunnille ja kuluttajille.

Kaapelihankkeen pääurakoitsijana vastaamme kaikesta, maastosuunnittelusta ja sopimuksista maanomistajien kanssa materiaalien hankintaan ja logistiikkaan. Yhteiskaivuun ja muiden töiden koordinointi sujuu vaivattomasti luotettavien kumppaneiden ja alihankkijoiden laajan verkoston ansiosta.

Kaivuun, kytkennän ja käyttöönoton jälkeen tarkistamme, että kaikki toimii kuten pitääkin. Tarvittaessa suoritamme myös käyttöönottomittauksia asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

Ilmajohtoverkoille aiheutuneet mittavat myrskyvauriot ovat lisänneet maakaapeloinnin merkitystä ja tarvetta. Raveran vahva paikallistuntemus ja laaja kokemus kaapeliverkkojen rakentamisesta ovat tehneet meistä arvostetun kumppanin kaapelointihankkeissa. Useiden vuosien ajan olemme huolehtineet verkkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta mm. Vaasan Sähköverkon jakelualueella. Tunnemme Pohjanmaan läpikotaisin ja tiedämme mistä kaivaa ennen kuin kauha edes koskettaa maata.

Olemme erikoistuneet myös maakaapeliverkkojen vianmääritykseen erikoiskalustomme avulla.

IMG 6374

Tarjoamme mm. seuraavia palvelukokonaisuuksia:

20 ja 0,4 kV:n kaapeliverkot

  • ilmajohdon muuttaminen maakaapeliksi
  • uudet asuinalueet
  • saaristoprojektit, kuten merikaapelointi
  • kuluttajaliittymät
IMG 6250

Kaapelinäytöt

Sähköä johtavien maakaapeleiden lähellä tehtävät kaivuutyöt on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen. Kaapeliin osuminen kaivuun aikana voi aiheuttaa kalliita vahinkoja ja jopa hengenvaaran.

Tästä syystä kaapeleiden sijainti tulisi selvittää kaapelinäytön avulla ennen töiden aloittamista. Kartoitamme alueen ja merkitsemme kaapelit, jotta kaivuutyöt voidaan suorittaa turvallisesti, ilman tapaturmia ja vahinkoja.

Suoritamme kaapelinäyttöjä yksityishenkilöille sähköverkkoyhtiöiden alihankkijana, mutta myös tuulivoimapuistoille ja teollisuudelle. Kalliiksi käyvien toiminnan keskeytysten ja vaurioiden välttämiseksi kaikki kaapelit kannattaa kartoittaa ennen kaivuutöiden aloittamista.

0K0A3400 Foto Christoffer Bjorklund

Kaapelimittaukset

Kaapelimittaus on kaapelinäytön tavoin ennaltaehkäisevä toimenpide, joka määrittää kaapeleiden sijainnin ja syvyyden.

Suoritamme kaapelimittauksia voimalaitoksille ja teollisuudelle. Myös yritykset tarvitsevat kaapelimittausta esimerkiksi ostaessaan vanhoja kiinteistöjä, joissa kaapeleiden sijainti ei ole selvillä. Kaapelit mitataan GPS:n avulla, jonka jälkeen tiedot viedään digitaaliseen karttajärjestelmään. Tällä tavoin kaikkiin karttoihin saadaan näkyviin kaapeleiden tarkka sijainti.

Nykyisen lainsäädännön mukaan kaikki sähköverkkoyhtiöiden asentamat uudet kaapelit on mitattava. Uusia kaapeleita asentaessamme kaapelimittaus sisältyy hintaan sopimuksen mukaan. Kaapeleiden mittaamisen etuna on, että kaikkiin karttoihin saadaan näkyviin niiden tarkka sijainti. Nykyaikaisissa GPS-​järjestelmällä varustetuissa kaivinkoneissa voidaan näin nähdä mitattujen kaapeleiden sijainti, mikä vähentää kaapeleiden esiin kaivamisen riskiä.