Din partner i nätbyggnad

Vi är din partner i byggande, underhåll och reparation av eldistributionsnätet. Ta kontakt idag!

Om oss

Oy RAVERA Ab grundades år 2006. Vi har specialiserat oss på byggande, utveckling och reparation av elnätet. Bolaget utgör en del av energikoncernen Vasa Elektriska och vi finns i Vasa.

Aktuellt

Hur ser framtiden ut i energibranschen? Delta i vårt kundseminarium!

  Energibranschen sägs uppleva historiens största omvälvning på 2020-talet. Hur ser framtiden ut för de…
Läs mer

Terrängplanering

Våra terrängplanerare kontaktar varje enskild markägare för att komma överens om arbeten som utförs på tomterna.

Vill du har mer information am aktuella byggplatser eller projekt?

Ta kontakt!

Nätbyggnad

Vi erbjuder bl.a. följande servicehelheter:

20 och 0,4 KV kabel- och luftledningsnät

  • Nya bostadsområden
  • Skärgårdsprojekt
  • Konsumentanslutningar

Saneringar, bl.a.

  • Stolp- och parktransformatorstationer
  • Byte och förstärkning av ledningar

Reparationsarbeten, bl.a.

  • Stormskador
  • Utbyte och riktning av stolpar

samt övriga till branschen hörande arbeten.