IMG 6516
OM OSS

Generationer av know-how

Människan och samhället är beroende av el. I vår uppkopplade värld finns ingen plats för strömavbrott, vilket ställer allt högre krav på fungerande elsystem och elnätets distributionssäkerhet. 

Ravera är en erfaren nätbyggnadsentreprenör som bygger, utvecklar och underhåller livsviktiga eldistributionsnät och elsystem för ett fungerande och säkert samhälle. Vårt breda helhetskunnande inom branschen omfattar enskilda tjänster samt helhetslösningar för allt från elstationsprojekt till transformatorstationer och smarta energilösningar. Vi utför allt från lågspänningsarbeten till krävande högspänningsarbeten.

Vi är specialiserade på el- och fibernätsentreprenader i vindkraftsparker samt felsökning av jordkabelnät.

Ravera är en uppskattad och långvarig samarbetspartner till de ledande leverantörerna inom Vasa energikluster och på Vasa elnäts distributionsområde.  Samarbeta med oss, så bygger vi tillsammans nätverk för livet.

Ravera – Livskraftiga nätverk