Din partner i nätbyggnad

Vi är din partner i byggande, underhåll och reparation av eldistributionsnätet. Ta kontakt idag!

Om oss

Oy RAVERA Ab grundades år 2006. Vi har specialiserat oss på byggande, utveckling och reparation av elnätet. Bolaget utgör en del av koncernen Elvera och vi finns i Vasa.

Aktuellt

Ravera blev en del av Elvera

Ravera blev i maj en del av Elvera. Oy RAVERA Ab grundades år 2006 som…
Läs mer

Terrängplanering

Våra terrängplanerare kontaktar varje enskild markägare för att komma överens om arbeten som utförs på tomterna.

Vill du har mer information am aktuella byggplatser eller projekt?

Ta kontakt!

Nätbyggnad

Vi erbjuder bl.a. följande servicehelheter:

20 och 0,4 KV kabel- och luftledningsnät

  • Nya bostadsområden
  • Skärgårdsprojekt
  • Konsumentanslutningar

Saneringar, bl.a.

  • Stolp- och parktransformatorstationer
  • Byte och förstärkning av ledningar

Reparationsarbeten, bl.a.

  • Stormskador
  • Utbyte och riktning av stolpar

samt övriga till branschen hörande arbeten.