Generationer av kunskap, erfarenhet och yrkesstolthet – Ravera är ett modernt företag med långa anor

Trots sin relativt unga ålder är Ravera ett företag med långa traditioner och rötter som går tillbaka ända till 1892. Företaget fick nuvarande form 2006 och var en del av Vasa Elektriska fram till år 2020 då det förvärvades av Elvera.

Kärnan i verksamheten är oförändrad. Som en del av samhällets ryggrad hör det till Raveras uppgift att se till att eldistributionsnätet fungerar för att också samhället ska fungera. När oväder och stormvindar orsakar skador och fel på elnätet krävs kompetent personal och rätt utrustning för att åtgärda problemen. Det här vet alla som jobbar i företaget – när det stormar vaknar alla till liv och drar åt samma håll, genast beredda att ställa upp där det behövs.

Ravera finns i Vasa och i Björneborg och erbjuder sina tjänster i Finland och i Sverige. Företaget är en uppskattad nätbyggnadsentreprenör som bygger, utvecklar och underhåller eldistributionsnätet.  Vi har ett brett urval av specialiserade lösningar och tjänster samt specialkompetens inom bland annat vindkraftsutbyggnad och krävande högspänningsarbeten. Många av våra anställda har arbetat med detta hela sitt liv, och kunderna har därför förtroende för att vi kan utföra det vi lovar.

Vår breda kompetens i kombination med välutvecklade arbetsmetoder gör våra tjänster kostnadseffektiva. Vi känner närregionen som vår egen bakficka och vår språkkunniga personal betjänar kunderna på deras modersmål. Vi är lagom stora vilket gör oss flexibla och kapabla att ta snabba beslut och börja jobba utan fördröjning. Tack vare ett brett samarbetsnätverk och goda kontakter löper arbetet smidigt och enligt tidtabellen.

Vi är en del av Elvera-koncernen, en av de största aktörerna i nät- och infraservicebranschen i Finland. Förutom elnät fokuserar Elvera på uppbyggnad och underhåll av vatten-, värme- och datanät. Genom koncernens företag får kunderna mångsidiga tjänster på ett brett område i Finland.

Världen förändras och lika viktigt som att samhället fungerar, är att vi tar hand om det på ett hållbart sätt. Av den anledningen satsar Ravera på att utveckla hållbara lösningar, med hjälp av sol- och andra förnybara energikällor. Målet är att vara en föregångare på hållbara och smarta energilösningar.

Idag är Ravera ett företag med positiv växtvärk. Ledningen och de anställda drivs av en stark vilja att utveckla företaget. Utvecklingsarbetet omfattar hela organisationen, från personalutbildning och projektstyrning till nya marknadsområden och inte minst utveckling av företagets tjänster och produkter för att växa och bli större.

Läs om vår Kvalitetspolicy (endast på finska)

 

Ravera – Livskraftiga nätverk