RAVERA ingick helhetsserviceavtal om nätarbeten i Malax och Kornäs

Vi har i juli ingått ett treårigt avtal med Vasa Elnät Ab om nätarbeten i Malax och Korsnäs. Avtalet täcker nätbyggnad och nätunderhåll, reparationer samt mätar- och anslutningsrelaterade servicearbeten.