Ravera image

Låg- och mellanspänningsentreprenader för eldistributionsnät

Ravera är specialiserat på nätbyggnad, utveckling och reparation samt underhåll av elnätet. Vi utför jord- och sjökablifiering samt luftledningsnätsentreprenader åt elbolag, vindkraftsparker och industrin. Vi har specialkompetens inom krävande mellan- och högspänningsarbeten på eldistributionsnätet. Tillsammans med vårt moderbolag Elvera kan vi erbjuda våra tjänster på ett brett område i Finland. 

Lång erfarenhet

Oberoende av projektets storlek består arbetet alltid av flera skeden med många olika aktörer inblandade. Vi har under många års tid byggt upp en välfungerande process för projektstyrningen och tar som huvudentreprenör helhetsansvar för arbetet. Vår kunniga personal och vårt pålitliga samarbetsnätverk av underleverantörer förverkligar projekten smidigt och professionellt.

Ravera har i många års tid skött om planering, nätbyggnad och underhåll på bland annat Vasa Elnäts distributionsområde. Vi har lång erfarenhet av reparations- och underhållsarbeten på elnätet.

Våra tjänster levereras enligt nyckeln i handen-princip och inkluderar planering, byggande, ibruktagande, dokumentering samt underhåll och reparation enligt behov.

Ravera image

Vi erbjuder bland annat följande servicehelheter:

20 och 0,4 KV kabel- och luftledningsnät

  • nya bostadsområden
  • skärgårdsprojekt
  • konsumentanslutningar

Saneringar, bl.a.

  • luftledningar till jordkablar
  • stolp- och parktransformatorstationer
  • byte och förstärkning av ledningar

Reparationsarbeten, bl.a.

  • stormskador
  • utbyte och riktning av stolpar

Vill du veta mer om våra tjänster inom nätbyggnad?

Vasa Elnäts felanmälan