Lång erfarenhet

Oberoende av projektets storlek består arbetet alltid av flera skeden med många olika aktörer inblandade. Vi har under många års tid byggt upp en välfungerande process för projektstyrningen och tar som huvudentreprenör helhetsansvar för arbetet. Vår kunniga personal och vårt pålitliga samarbetsnätverk av underleverantörer förverkligar projekten smidigt och professionellt.

Ravera har i många års tid skött om planering, nätbyggnad och underhåll på bland annat Vasa Elnäts distributionsområde. Vi har lång erfarenhet av reparations- och underhållsarbeten på elnätet.

Våra tjänster levereras enligt nyckeln i handen-princip och inkluderar planering, byggande, ibruktagande, dokumentering samt underhåll och reparation enligt behov.

CJ0B5554

Vi erbjuder bland annat följande servicehelheter:

20 och 0,4 KV kabel- och luftledningsnät

  • nya bostadsområden
  • skärgårdsprojekt
  • konsumentanslutningar

Saneringar, bl.a.

  • luftledningar till jordkablar
  • stolp- och parktransformatorstationer
  • byte och förstärkning av ledningar

Reparationsarbeten, bl.a.

  • stormskador
  • utbyte och riktning av stolpar