Ravera image

Byggande, underhåll och sanering av elstationer

Vi bygger, underhåller och sanerar elstationer och ställverk i samarbete med komponentleverantör och/eller huvudentreprenör. Arbetet innefattar materialanskaffning och logistik samt montering av komponenter. Med hjälp av underleverantörer tar vi hand om nödvändiga markarbeten.

Till tjänsterna inom underhåll hör periodgranskningar och underhållsreparationer av elstation och ställverk. Med underhållsarbete på elstationen försäkrar man att alla komponenter fungerar utan störningar och förebygger avbrott.

Vi har behörighet att städa elstationer och elutrymmen som har upp till 24 kV spänning utan att bryta strömmen, genom så kallad AMS-dammsugning. Tack vare att strömmen får vara påkopplad blir det inget stopp i produktionen. Samtidigt som vi dammsuger kan vi också utföra andra underhållsarbeten i utrymmet, som smörjning av kontaktytor.

 

Till våra tjänster inom byggande och underhåll av elstationer hör:

 • planering och uppbyggande av elstationer
 • materialanskaffning och logistik
 • reparation och byte av brytare och frånskiljare
 • portaler för avslutning av högspänningsluftledningar och kabeländor
 • testning av skyddsreläer
 • kontroll och påfyllning av transformatorolja
 • modifiering och utvidgning av elstationer
 • övervakning och felkorrigering
 • periodvisa granskningar och underhåll av elstation och ställverk
 • markarbeten vid elstationen
 • granskningar av DC-hjälpsystem, batteriunderhåll och belastningstest
 • rengöring av elutrymmen genom AMS-dammsugning

Lång erfarenhet och mångsidigt kunnande om byggande och underhåll av elstationer har gjort oss till en uppskattad leverantör bland elnätsbolag och energiklustret i Vasa.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Vi är specialister inom byggande, utveckling och reparation.