Ravera image

Miljövänlig och lönsam energiproduktion med solel

Egenproducerad el med solpaneler är miljövänlig, förnyelsebar och en långsiktig investering som producerar el till fastigheten under många års tid.

Ravera levererar nyckelfärdiga solpanelspaket till företag, bostadsbolag och fastigheter. Att skaffa solpanelsystem av oss är smidigt: vi tar hand om allt från planering till anskaffning, samt montering och ibruktagning av solpanelerna. Vid behov erbjuder vi också underhåll och service av solpanelerna.

Före solpanelerna monteras är det ett antal saker man måste ta i beaktande. Ur kundens synvinkel är en av de viktigaste aspekterna att systemet är rätt dimensionerat för fastighetens energiförbrukning. Vi kartlägger era behov och kan utifrån fastighetens förbrukningsprofil och framtida planer föreslå ett lämpligt system. Vi kontrollerar också att systemet går att montera på taket eller om montering på markstativ är en bättre lösning, och var det är lämpligast att montera panelerna i förhållande till solen. Slutligen installerar vi systemet och försäkrar att kunden vet hur det ska användas.

Ravera image

Solpanelsystem från Ravera är ett smart och säkert val

Tack vare vår erfarenhet och sakkännedom får kunden ett optimalt system som är rätt dimensionerat för en så lönsam elförbrukning som möjligt. Komponenterna i våra system är av hög kvalitet och gjorda för finska förhållanden. Som specialister på elnätsbyggnad är våra montörer vana att jobba på höga höjder och har all nödvändig utrustning för en säker och yrkesmässig installation av solpanelerna. Vi betjänar våra kunder på svenska, finska och engelska.

Ta kontakt och be om en offert på solpanelsystem!

 

 

Laddstationer till elbilar – planering och installation av anläggningar för företagsparkeringar och bostadsbolag

Det växande intresset för el- och hybridbilar ökar också efterfrågan på och behovet av effektiva, kvalitativa laddstationer för bilarna. När man planerar att investera i laddstationer för exempelvis flerfamiljshus, gäst- och personalparkeringar lönar det sig att välja en modell med möjlighet till dynamisk laddning av bilen.

Bilbatteriets laddningstid beror på batteriets storlek, bilens laddningskapacitet, bostadens elanslutning och den tillgängliga kapaciteten till batteriladdning. I en anläggning med flera laddstationer måste kapaciteten fördelas mellan laddningspunkterna. Med hjälp av smarta laddstationer som erbjuder dynamisk laddning kan man i installationer med många laddpunkter enkelt övervaka fastighetens förbrukning och maximera effekten för laddningen.

Ravera säljer och installerar laddstationer från bland annat DEFA. I samarbete med dem planerar vi lämpliga paketlösningar för er fastighet och sköter om allt från planering av anläggningen till installation och ibruktagning. Laddstationerna går att montera direkt på väggen eller med stolpe i marken. DEFAs laddstationer är av hög kvalitet och utvecklade för att klara av nordiska förhållanden. Med användaruppgifterna från DEFAs CloudCharge molntjänst sköts uppföljning och fakturering av laddningsanvändningen enkelt. Det här är speciellt praktiskt i större fastigheter med många olika användare.

Vi hjälper er att planera och välja rätt alternativ för laddningen