Ravera image

Intelligenta lösningar för bostadens energiproduktion och -förbrukning

Ravera levererar nyckelfärdiga, kvalitativa solpanelspaket till hem och fritidsbostäder samt erbjuder olika typer av laddstationer för el- och hybridbilar. Läs mer nedan.

Ravera image

 

Nyckelfärdiga solpanelspaket –
smart och miljövänlig solenergi till bostaden

Egenproducerad el med solpaneler är miljövänlig, förnyelsebar och en långsiktig investering som producerar el till ditt hem under många års tid.

Ravera levererar nyckelfärdiga solpanelspaket till hem och fritidsbostäder. Att skaffa solpanelsystem av oss är smidigt: vi tar hand om allt från planering till anskaffning, samt montering och ibruktagning av solpanelerna. Vid behov erbjuder vi också underhåll och service av solpanelerna.

Före solpanelerna monteras är det ett antal saker man måste ta i beaktande. Ur kundens synvinkel är en av de viktigaste aspekterna att systemet är rätt dimensionerat för bostadens energiförbrukning, så att man inte skaffar ett onödigt stort system. Vi kartlägger kundens behov och kan utifrån tidigare års förbrukningsprofil och framtida planer, som anskaffning av elbil, föreslå ett lämpligt system. Vi kontrollerar också att systemet går att montera på taket och var det är lämpligast att montera panelerna i förhållande till solen. Slutligen installerar vi systemet och försäkrar att kunden vet hur det ska användas.

Ravera image

Solpanelsystem från Ravera är ett smart och säkert val

Tack vare vår erfarenhet och sakkännedom får kunden ett optimalt system som är rätt dimensionerat för en så lönsam elförbrukning som möjligt. Komponenterna i våra system är av hög kvalitet och gjorda för finska förhållanden. Som specialister på elnätsbyggnad är våra montörer vana att jobba på höga höjder och har all nödvändig utrustning för en säker och yrkesmässig installation av solpanelerna. Vi betjänar våra kunder på svenska, finska och engelska.

Visste du att du kan ladda bilen enbart med solenergi? Läs mer om smarta energilösningar för bostaden

Ta kontakt och be om en offert på solpanelsystem!

Ravera image

Laddstationer till elbilar

Det växande intresset för el- och hybridbilar ökar också efterfrågan på och behovet av effektiva, kvalitativa laddstationer för bilarna. För elbilens ägare lönar det sig ofta att satsa på en smart laddstation med möjlighet till dynamisk laddning av bilen.

 

Bilbatteriets laddningstid beror på batteriets storlek, bilens laddningskapacitet, bostadens elanslutning och den tillgängliga kapaciteten till batteriladdning. Dynamisk laddning betyder att maximal kapacitet av den tillgängliga elenergin i bostaden kan utnyttjas till laddningen av batteriet vid alla tidpunkter på dygnet. På så vis försäkrar man att den sammanlagda effekten i hemmet räcker till för hemmets energiförbrukning.

Ravera säljer och installerar laddstationer från bland annat DEFA och Myenergi. Vi sköter om allt från planering av laddstationens placering till installation och ibruktagning. Vi erbjuder olika lösningar för laddning av elbilar för att du säkert ska hitta ett alternativ som passar dig.

Elbilens laddstation måste installeras av en auktoriserad elektriker. I samarbete med vissa bilaffärer i Vasaregionen erbjuder vi installation av laddstationen när du köper en hybrid- eller elbil.

Har du ett solpanelsystem hemma? Vi erbjuder också smarta lösningar för att ladda elbilen enbart med solenergi. Läs mer om den smarta laddstationen Zappi!

Vi hjälper dig att hitta rätt
lösning för laddning av elbilen