Felsökning på elnätet utgör en stor del av vårt dagliga jobb. Vanliga fel som vi åtgärdar är bland annat jordkabelfel och överbelastningsfel, samt fel som orsakas av stormar och träd som ligger på elledningarna. Felsökningen kan också gälla elstationer eller vindkraftsparker.

Till våra tjänster inom service och underhåll hör:

  • konditionsgranskning av elnätet
  • service- och underhållsarbeten på eldistributionsnät och ställverk
  • underhållsarbete på elstationer
  • skötselavtal för störningar och skötsel av störningar
  • hjälp med trädfällning

Utöver eldistributionsnätets granskningsarbeten och felskötsel erbjuder vi även felsökning på jordkabelnätet, relätestning och värmefotografering.

DSC 3397

Felsökning på jordkabelnät

Att hitta fel på en kabel som ligger under jord är ett utmanande arbete som kräver specialutrustning och kunskap om felsökning och kabelnät.

Vi använder oss av flera olika typer av mätutrustning för att mäta ut var felet på jordkabeln finns. Förutom rätt sorts utrustning krävs också kunskap att läsa av mätutrustningen korrekt.

Oberoende av kabelns placering är felsökningen ett utmanande och tidskrävande jobb. Det lönar sig ändå att försöka hitta felet eftersom det ofta är förmånligare än att lägga en ny kabel. Ju svårare läge och ju längre kabeln är, desto större är också nyttan av att göra en felsökning. 

Ibland lönar det sig ändå att lägga en ny kabel, till exempel om den nuvarande kabeln är väldigt gammal. Om åskan slagit ner och kabeln är sönder på många ställen kan det också bli förmånligare att byta ut den helt.

Vi erbjuder också kabelvisning och kabelinmätning av jordkablar

IMG 6503

Relätestning

Ravera erbjuder testning och omprogrammering av skyddsreläer på bland annat elstationer, transformatorstationer, vindkraftverk och inom industrin.

Relätestning görs alltid före en anläggning tas i bruk. Vid ett ibruktagningstest av skyddsreläerna testar man att de förprogrammerade värdena och inställningarna fungerar korrekt. Reläerna måste testas regelbundet och ofta är det anläggningens ägare som bestämmer hur ofta testningen ska utföras. 

IMG 5830

Värmefotografering

Komponenterna i elnät har en viss livslängd. Med tiden blir kontaktytan på dem sämre, vilket kan leda till att de värms upp och förstörs. Värmefotografering är en förebyggande åtgärd som mäter temperaturen på komponenter, anslutningar och kontaktytor. Med hjälp av fotografering kan man i ett tidigt skede upptäcka problem och åtgärda dem i tid.