Ravera image

Elplanering och helhetslösningar för transformatorstationer

Ravera har lång erfarenhet av att planera transformatorstationer. Vi samarbetar med transformatorstations- och komponenttillverkare kring konstruktionen, samt beställer, levererar och installerar stationen.

 

Vi erbjuder också helhetslösningar för transformatorstationer. I dessa ingår konstruktions- och elplanering, uppbyggande, underhåll- och reparationsarbete samt periodvisa granskningar av transformatorstationen. Tjänsterna utförs åt bland annat växthus, primärproducenter och industrin.

Regelbundna granskningar och underhållsarbete förlänger transformatorstationens livslängd och förebygger fel och andra problem. Vi utför dammsugning som arbete med spänning för att rengöra stationen invändigt och röjer bort gräs och buskar i omgivningen. Samtidigt kollar vi att oljenivån är rätt och kontrollerar kabelmärkningarna. Eventuella problem i anslutningspunkterna kan upptäckas i tid med värmefotografering.

Vid behov står vi också till tjänst med driftledartjänster och sköter om driften av transformatorstationen. Transformatorstationen måste enligt lag ha en utsedd driftledare, och via oss får kunden tjänsten smidigt mot en månadsavgift.

Ravera image

Våra tjänster för byggande och underhåll av transformatorstationer:

  • el- och konstruktionsplanering
  • materialanskaffning och logistik
  • installation av komponenter
  • periodvisa granskningar
  • service och reparationsarbeten
  • AMS-dammsugning
  • driftledartjänster

Ta kontakt och fråga mer!