Ravera image

Helhetslösningar för vindkraftsparkens el- och fiberarbeten

Vindkraftsparken eller vindparken är en komplex helhet vars infrastruktur kräver specialkunskap. Ravera är specialiserat på kablifiering samt el- och fiberinstallationer i vindkraftsparker på land och till sjöss. Vi har varit med om att förverkliga flertalet vindkraftsprojekt i Finland.

 

Vi erbjuder helhetslösningar som omfattar kablifiering och kopplingsarbeten av både el- och fibernät, relätestning, ibruktagande och periodgranskning av vindkraftsparken. Vi installerar också vindkraftsparkens elstationer.  

Tillvägagångssättet för nedläggning av kablar till sjöss är inte det samma som för nedläggning av jordkablar. Vi har erfarenhet från kablifiering av havsvindkraftsparker samt känner till och uppfyller de specialkrav som ställs på arbete i havsvindkraftsparker. Tack vare vår erfarenhet av denna typ av jobb ser vi till att kabelarbetet blir rätt gjort med en gång.

Under åren har vi jobbat med många olika vindkraftsprojekt. På land har vi varit med och förverkligat flertalet vindkraftsparker som EPV Vindkraft gjort i Österbotten. Vi har också byggt elnät till havsvindkraftsparker, bland annat för Suomen Hyötytuuli i Tahkoluoto (Björneborg). Utöver det har vi fungerat som underleverantör åt Vestas på kopplingsarbeten och ibruktagande av deras turbiner i över tio olika parker.

Ta kontakt när du behöver en erfaren leverantör av helhetslösningar för vindkraftsparkens el- och fibernätsarbeten!