Vi söker nu en verkställande direktör

Du har erfarenhet av att framgångsrikt leda en motsvarande affärsverksamhet. Du har stark strategisk förmåga och jobbar effektivt också med operativa uppgifter. Du tänker affärsmässigt, och tack vare din erfarenhet har du också förståelse för hur man leder organisationen på ett målinriktat och lönsamt sätt, vilket skapar en konkurrensfördel.

Vi förväntar oss att du har en lämplig teknisk och/eller ekonomisk högskoleutbildning. I utbyte erbjuder vi dig en självständig och utmanande uppgift i en stark energikoncern, vars värderingar är ambition, passion och gemenskap.

Läs mer och sök platsen senast 13.4uratori.mps.fi.