Pori Energia säljer sin affärsverksamhet för nätbyggnad till Oy Ravera Ab

17.5.2023

Pori Energia säljer sin nätbyggnadsenhet till Vasabaserade Oy RAVERA Ab. Enheten blir en del av Ravera och Elvera-koncernen den 28 januari 2022.

ravera

Pori Energia säljer sin affärsverksamhet för nätbyggnad till Oy Ravera Ab

Pori Energia säljer sin nätbyggnadsenhet till Vasabaserade Oy RAVERA Ab. Enheten blir en del av Ravera och Elvera-koncernen den 28 januari 2022.

– Elvera-koncernen är en av branschens största aktörer i Finland, vilket också ger bättre förutsättningar för Pori Energias elnätsmontörer i den allt hårdare konkurrensen inom elnätsentreprenad branchen, säger Petri Paajanen, VD för Pori Energia.

– Tack vare affären får Björneborgsområdet ett starkare tjänsteföretag, vilket också är viktigt med tanke på leveranssäkerheten av elektricitet.

Pori Energia Oy:s nätbyggnadsenhet är ett företag som tillhandahåller nättjänster och verkar i Björneborg med omnejd. Företaget sysselsätter cirka 30 personer i Björneborg.

– Elveras verksamhetsområde har funnits i östra och sydöstra Finland, men en geografisk expansion ligger i linje med vår strategi. I och med detta företagsförvärv, expanderar vår verksamhet nu även i västra Finland. Sedan tidigare har vi ett dotterbolag i Vasa, Ravera.

– Vi ser Björneborgs energiska ekonomiområde som en utmärkt möjlighet att erbjuda befintliga tjänster och utveckla ett nytt tjänsteutbud för att möta våra kunders behov. Förvärvet stärker Raveras position på tjänstemarknaden i västra Finland, säger Leif Smeds, VD för Oy Ravera Ab.

– Det här företagsförvärvet hjälper oss att betjäna våra kunder såväl inom nätverksbyggande som felreparation i både västra och östra Finland. Det är sällan stormar och snölaster uppstår samtidigt i hela Finland, vilket gör det möjligt att överföra resurser på ett effektfullt sätt som gör att störningar kan avhjälpas effektivt.

I Björneborg finns den sortens kompetens inom exempelvis vindkraftsbyggande som Elvera inte har. Jag tror att vi genom att kombinera våra synergier får en stark och kompetent helhet som möter våra kunders behov.

Men våra anställda är ändå den viktigaste resursen vi har. Digitaliseringen kan inte hjälpa oss i dessa uppgifter, utan det behövs yrkesskickliga människor och för arbetet lämplig utrustning för att åtgärda snölaster, distributionsstörningar orsakade av stormar och för att bygga elnät, säger Arto Nieminen, VD för Elvera Oy.

 

Tilläggsuppgifter:            

Pori Energia Oy, VD Petri Paajanen, tel. 0445 782 275

Elvera Oy, VD Arto Nieminen, tel. 0400 670 525

Oy Ravera Ab, VD Leif Smeds, tel. 040 595 6032

 

Porin Energia är ett energibolag som energi och tjänster, kunderna finns i huvudsak i Satakuntaområdet. Vi levererar el till mer än 50 000 kunder och förser mer än 50% av Björneborgarnas hem med fjärrvärme.

Oy Ravera Ab ingår i Elvera-koncernen. Elvera Oy är en av Finlands största aktörer inom nät- och infrastrukturtjänster. Ravera är en erfaren nätbyggnadsentreprenör som bygger, utvecklar och underhåller livsviktiga eldistributionsnät och elsystem för ett fungerande och säkert samhälle. Vårt breda helhetskunnande inom branschen omfattar såväl enskilda tjänster som helhetslösningar för allt från elstationer till transformatorstationer och smarta energilösningar.