Ravera blir en del av Elvera

17.5.2023

Ravera blev i maj en del av Elvera. Oy RAVERA Ab grundades år 2006 som en del av koncernen Vasa Elektriska.

Elvera logo2

Ravera blev i maj en del av Elvera. Oy RAVERA Ab grundades år 2006 som en del av koncernen Vasa Elektriska.

Tack vare affären får Vasaregionen en starkare nätentreprenör, vilket är viktigt också ur distributionssäkerhetssynvinkel.

– Elveras verksamhetsområde har hållit sig till östra och nordöstra Finland. Att växa geografiskt är ett strategiskt val. Tack vare den här affären breddar vi verksamheten till västra Finland, konstaterar Elveras verkställande direktör Arto Nieminen.

– Vasa är ett vitalt ekonomiskt område och utgör en ypperlig möjlighet för oss att erbjuda våra tjänster, men också utveckla nya tjänster för våra kunders behov. Köpet gör att kan vi betjäna våra kunder bättre både vad gäller nätbyggnad och felreparationer såväl i Österbotten som i östra Finland. Sällan uppstår stormar eller snölast samtidigt i hela Finland, och således kan vi använda resurser där vi behöver dem och mer effektivt reparera skadorna, fortsätter Nieminen.

– Ravera har en sådan kompetens som Elvera saknar, till exempel inom vindkraftsutbyggnad. Jag är övertygad om att dessa synergier hjälper oss att framöver kunna svara på våra kunders behov med en stark kompetenshelhet.

– Personresurserna är ändå vår viktigaste drivkraft, i endel arbeten har man inte så mycket hjälp av digitaliseringen. När det gäller nätbyggnad eller reparation av fel orsakade av snölast och stormvindar, så behövs en kompetent personal och ändamålsenliga redskap.