Ravera image

Planering, montering och felsökning av jordkabelnät

Ravera är specialiserat på nätbyggnad, utveckling och reparation samt underhåll av elnätet.

 

Vi erbjuder planering, montering och felsökning av jordkabelnät åt företag, kommun och privatpersoner.

Som huvudentreprenör för kablifieringsprojektet ansvarar vi för allt från terrängplanering och avtal med markägare till anskaffning av material samt logistik. Koordineringen av samgrävning och andra arbeten i projektet går smidigt tack vare vårt breda nätverk av pålitliga samarbetspartners och underleverantörer.

Efter grävning, koppling och ibruktagning kontrollerar vi att allt fungerar som det ska. Om så önskas utför vi också ibruktagningsmätningar enligt kundens kriterier.

Omfattande stormskador på luftledningsnät har gjort att betydelsen och behovet av jordkabling har växt. Raveras starka lokalkännedom och långa erfarenhet av kabelnätsarbeten gör oss till en uppskattad samarbetspartner i kablingsprojektet. Vi har i många års tid skött om planering, nätbyggnad och underhåll på bland annat Vasa Elnäts distributionsområde. Vi känner Österbotten som vår egen bakficka och vet ofta var det bör grävas före grävskopan rört i marken.

Vi är specialiserade på felsökning av jordkabelnät med specialutrustning.

Ravera image

Vi erbjuder bland annat följande servicehelheter:

20 och 0,4 KV kabelnät

  • sanering av luftledning till jordkabel
  • nya bostadsområden
  • skärgårdsprojekt inklusive sjökablifiering
  • konsumentanslutningar
Ravera image

Kabelvisning

Grävarbeten som utförs intill spänningsförande jordkablar måste ske med stor försiktighet. En avgrävd kabel är inte bara dyrt utan kan också innebära livsfara.

Före arbetet inleds bör man försäkra sig om kablarnas placering med kabelvisning. Vi kartlägger området och märker ut kablarna så att grävarbetet kan utföras säkert och olyckor och skador undvikas.

Vi utför kabelvisning åt privatpersoner som underleverantör till elnätsbolag, men även i vindkraftsparker och på industriområden. För att undvika skador och kostsamma avbrott i verksamheten lönar det sig att kartlägga alla egna kablar innan grävarbetet inleds. 

Ravera image

Kabelinmätning

Kabelinmätning är i likhet med kabelvisning en förebyggande åtgärd som fastställer kablarnas placering och hur djupt de ligger.

Vi utför kabelinmätning åt elverk och industrin. Kabelinmätning för företag behövs exempelvis vid köp av gamla fastigheter där det är oklart var kablarna går. Kablarna mäts upp med GPS och körs sedan in i ett digitalt kartsystem, varefter man får en exakt placering av kablarna på alla kartor. 

Det är idag lag på att all nya kablar som läggs av elnätsbolag måste mätas in. När vi lägger en ny kabel ingår kabelinmätning enligt överenskommelse. Fördelen med att mäta in kablarna är att man får en exakt placering av dem på alla kartor. I moderna grävmaskiner med GPS kan man, som komplement till kabelvisning, se var de inmätta kablarna finns och därmed minskar risken för att de i misstag grävs av.

Ta kontakt och fråga mer om våra jordkabelnätstjänster!