Till våra tjänster inom byggande och underhåll av elstationer hör:

 • planering och uppbyggande av elstationer
 • materialanskaffning och logistik
 • reparation och byte av brytare och frånskiljare
 • portaler för avslutning av högspänningsluftledningar och kabeländor
 • testning av skyddsreläer
 • kontroll och påfyllning av transformatorolja
 • modifiering och utvidgning av elstationer
 • övervakning och felkorrigering
 • periodvisa granskningar och underhåll av elstation och ställverk
 • markarbeten vid elstationen
 • granskningar av DC-hjälpsystem, batteriunderhåll och belastningstest
 • rengöring av elutrymmen genom AMS-dammsugning

Lång erfarenhet och mångsidigt kunnande om byggande och underhåll av elstationer har gjort oss till en uppskattad leverantör bland elnätsbolag och energiklustret i Vasa.